Aeres Tech (voorheen PTC+)

TO&T Beilen is vanaf 2008 assessor mobiele werktuigen bij Aeres Tech in Ede voor niveau 4. AERES Tech is het kennis – en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Met als hoofddoel het bijdragen aan loopbaanontwikkeling en hoogwaardig vakmanschap in de techniek. TO&T wordt regelmatig benaderd door Fedecom om te assisteren bij Examens en Assessments  Mobiele Werktuigen.

ReStore heeft veel baat bij de inzet van TO&T

Restore is ontstaan uit een samenwerking tussen Kringloopcentrum Ede/Barneveld van Afvalcombinatie De Vallei en de stichting Kringloopcentrum ’t Veen in Veenendaal. TO&T heeft jaren als vrijwilliger technische onderhoud/advies bij het brengstation van ReStore – kringloop aan de Neonstraat in Ede gewerkt. Eind 2010 kreeg TO&T opdracht voor het schrijven van de procedure “fiets repareren” of “recyclen”, volgens ISO 9001.

TO&T schrijft aan een procedure om ingebrachte goederen (t.w. wasautomaten, drogers, tuinmachines, hand- en elektrisch gereedschap) gereed maken voor hergebruik volgens ISO 9001 of doorvoeren naar de afdeling recycling.

Fedecom dé opleider voor de technische branche

logo Fedecom

Fedecom is het kennis – en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Met als hoofddoel het bijdragen aan loopbaanontwikkeling en hoogwaardig vakmanschap in de techniek. TO&T wordt regelmatig benaderd door Fedecom om te assisteren bij Examens en Assessments  Mobiele Werktuigen. Op de trainingslocatie van Aeres Tech in Ede wordt de assessments afgenomen onder praktijkomstandigheden.

In een compleet ingerichte werkplaats voeren de monteurs of vakspecialist landbouwmechanisatie gedurende twee dagen een aantal opdracht uit welke door TO&T worden beoordeeld. TO&T is bevoegd Examinator/Assessor.

IPC praktijkopleider in de cultuurtechniek

ipcIPC in Schaarsbergen is de praktijkschool voor praktische opleidingen in cultuur- en bosbouwtechniek. TO&T heeft tot juli 2015 trainingen voor het trekker certificaat bij IPC-werkt uitgevoerd.

CBR

CBR is internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. In opdracht van CBR heeft TO&T constant gewerkt aan het cbrlogo_klein_rgbvernieuwen van bestaande toetsen en samenstellen van nieuwe toetsen in de opleidingsrichting Trekker certificaat jeugdigen (16 en 17 jarigen). Per 01 juli 2015 vervalt het T-certificaat jeugdigen hiervoor in de plaats komt er het T-rijbewijs voor iedereen vanaf 16 jaar. Bij de eerst volgende verlenging wordt het T-rijbewijs geactiveerd.  TO&T heeft t/m december 2014 in totaal 10 jaar naar alle tevredenheid als itemauteur voor CBR gewerkt.

De Scheepsman maakt graag gebruik van TO&T

Logo De ScheepsmanDe Scheepsman is een allround technisch watersportbedrijf in Friesland en werkt op locatie of in de eigen hal in Akkrum. Het werkgebied is (zuid en midden) Friesland.

In piekperioden of bij grote klussen wordt graag gebruikt gemaakt van de kennis en kunde van TO&T Beilen.

TO&T werkte tot 2015 opdracht van Cito aan nieuwe toetsen

Logo CitoCito is internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. In opdracht van Cito heeft TO&T constant gewerkt aan het vernieuwen van bestaande toetsen en samenstellen van nieuwe toetsen in de opleidingsrichting Trekker certificaat jeugdigen (16 en 17 jarigen). Per 01 juli 2015 vervalt het T-certificaat jeugdigen hiervoor in de plaats komt er het T-rijbewijs voor iedereen vanaf 16 jaar. Bij de eerst volgende rijbewijs verlenging wordt het T-rijbewijs geactiveerd.  TO&T heeft t/m december 2014 in totaal 10 jaar naar alle tevredenheid als itemauteur voor Cito gewerkt.

TO&T en Ontwikkelcentrum voelen elkaar perfect aan

Logo OntwikkelcentrumHet Ontwikkelcentrum is specialist in het ontwikkelen van educatieve content. TO&T schrijft voor het Ontwikkelcentrum uit Ede een Addendum in de leerboeken “Veilig leren Trekker rijden” (niveau 1 en 2) en “Werken met de Trekker”(niveau 3). Deze leerboeken worden gebruikt door examenkandidaten voor het Trekker Rijbewijs jeugdigen (16 en 17 jaar). Door toevoeging van het Addendum voldoen boven genoemde leerboeken aan de Regeling Voertuigen d.d. 01 mei 2009. Per 1 juli 2015 is het certificaat trekkenrijden jeugdigen omgezet naar het T-rijbewijs.

http://www2.ontwikkelcentrum.nl/groenecontent/nieuwsbericht_gc_1_20110404.aspx

TO&T is bevoegd secretaris voor Kenteq

Kenteq is is dé partner voor gespecialiseerd vakmanschap in de techniek. Met als hoofddoel het bijdragen aan loopbaanontwikkeling en hoogwaardig vakmanschap in de techniek. TO&T wordt regelmatig benaderd door Kenteq om als secretaris op te treden bij verschillende Examens op locatie. Op de examenlocatie wordt het vakbekwaamheids-examen afgenomen onder toezicht van de secretaris.

In een rustige en prettige omgeving worden de Examens door TO&T afgenomen, TO&T Beilen is bevoegd secretaris voor Kenteq.

 

 

 

Parc Spelderholt krijgt nieuw lesmateriaal

Logo Parc SpelderholtParc Spelderholt is een educatie- en ontwikkelingscentrum voor mensen met een functiebeperking. Het is doel is het bevorderen van zelfredzaamheid door middel van educatie. Om dit te realiseren organiseren het Parc Spelderholt leergangen voor jongeren, veelal schoolverlaters van het ZMLK of VSO.

Voor de opleiding Onderhoud heeft TO&T Beilen lees- en lesmateriaal ontwikkeld dat is afgestemd op het niveau van de leerlingen. In duidelijk omschreven stappen wordt bijvoorbeeld de werking en functie van de onderdelen van een fiets uitgelegd. Daarna wordt in kleine stappen uitgelegd op welke manier deze onderdelen kunnen worden vervangen en/of gerepareerd.