Parc Spelderholt krijgt nieuw lesmateriaal

Logo Parc SpelderholtParc Spelderholt is een educatie- en ontwikkelingscentrum voor mensen met een functiebeperking. Het is doel is het bevorderen van zelfredzaamheid door middel van educatie. Om dit te realiseren organiseren het Parc Spelderholt leergangen voor jongeren, veelal schoolverlaters van het ZMLK of VSO.

Voor de opleiding Onderhoud heeft TO&T Beilen lees- en lesmateriaal ontwikkeld dat is afgestemd op het niveau van de leerlingen. In duidelijk omschreven stappen wordt bijvoorbeeld de werking en functie van de onderdelen van een fiets uitgelegd. Daarna wordt in kleine stappen uitgelegd op welke manier deze onderdelen kunnen worden vervangen en/of gerepareerd.

Comments are closed.